Zpět
Hamanová Bronislava
Funkce referent matriky
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 105/ přízemí
Email hamanova@tesin.cz
Telefon 553 035 416