Gavlasová Kateřina Bc.
Funkce referent sociálních věcí
Odbor
Budova Štefánikova 18/25
Kancelář č. dv. 207 / I. poschodí
Email gavlasova@tesin.cz
Telefon 553 035 721