Fojtíková Markéta
Funkce pracovník vztahů k veřejnosti
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 203 / I. poschodí
Email fojtikova@tesin.cz
Telefon 553 035 403