Dresslerová Martina Ing.
Funkce vedoucí oddělení
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 309 / II. poschodí
Email dresslerova@tesin.cz
Telefon 553 035 210