Zpět
Ciencialová Gabriela Ing.
Funkce referent sekretariátu
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 203 / I. poschodí
Email ciencialova@tesin.cz
Telefon 553 035 431