Zpět
Chlebusová Lýdie
Funkce referent matriky a osobních dokladů
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 106 / přízemí
Email chlebusova@tesin.cz
Telefon 553 035 417