Zpět
Svobodníková Miroslava Bc.
Funkce referent vzdělávání a administrativních prací
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 207 / I. poschodí
Email svobodnikova@tesin.cz
Telefon 553 035 401