Zpět
Blasinská Lýdie
Funkce referent movitého majetku
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 403 / III. poschodí
Email blasinska@tesin.cz
Telefon 553 035 253