Bazgierová Iva Bc.
Funkce vedoucí odboru
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 212 / I. poschodí
Email bazgierova@tesin.cz
Telefon 553 035 400