Název:Z dziejów polskiego społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim – Zaolziu w Republice Czeskiej
Název2:(od Wiosny Ludów 1848 do końca 2012 roku)
Autor:Wierzgoń, Józef
Vydavatel:Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej
Datum vydání:2017
Místo vydání:Czeski Cieszyn
Rozsah:176
Anotace:

Těšínsko - Těšínské Slezsko - sbory pěvecké - soubory - PZKO