Název:O názvech a jménech Těšínska
Název2:S rejstříkem jmen z urbářů z let 1577, 1621, 1629
Autor:Davídek, Václav
Vydavatel:Slezský studijní ústav v Opavě
Datum vydání:1949
Místo vydání:Opava
Rozsah:143 s.
Anotace:

Těšínsko - názvy, jména historická - studie