Název:Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do połowy XIX wieku
Název2:Die Sprache der Einwohner vom Teschner Schlesien vom Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Jazyk obyvatel Těšínského Slezska od středověku do poloviny XIX. století
Autor:Panic, Idzi
Vydavatel:Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Cieszynie
Datum vydání:2016
Místo vydání:Cieszyn
Rozsah:326 s.
Anotace:

Těšínské Slezsko - Těšínsko - jazyk - jazykověda - středověk-1. pol. 19. stol.

(Śląsk Cieszyński na przestrzeni wieków, tom II, pod redakcją Wojciecha Grajewskiego i Wojciecha Święsa)