Příjmení:Sherschnik (Scherschnick, Szersznik, Šeršník)
Jméno:Leopold Johann (Jan)
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1747-03-03
Datum úmrtí:1814-01-21
Místo narození:Těšín
Místo úmrtí:Těšín
Místo působení:Těšínsko, Těšín, Olomouc, Brno, Březnice, Hradec Králové, Praha, Cheb
Vymezení:jezuita, historik, osvícenec, sběratel, pedagog, knihovník, nejvýraznější představitel kulturního života na Těšínsku přelomu 18. a 19. století
Kategorie: kultura, školství, veřejná činnost,
Život:

Pochází z měšťanské rodiny, jeho otec Jan Antonín okresním komisařem, později městským administrátorem. Matka Jana Aloisie rozená Polzerová pocházela z významné rodiny. Její dědeček byl soudním notářem, městským syndikusem, starostou města. Od roku 1762 jezuitská kolej Olomouc. 1746 vstup do jezuitského řádu. 1765-66 noviciát Brno, 1766-67 humanitní studia na kolegiu v Březnici, 1768-69 fil. studia na akademickém kolegiu v Praze (Malá Strana). 1770-72 gymn. prof. v Chebu. Po zrušení jezuitského řádu 1773 pracoval jako výpomocný knihovník v knihovně Klementina (sestavil katalog rukopisů). 1774 vysvěcen na kněze. 1776 návrat do Těšína. Působení v Těšíně zpočátku spojeno s pedagogickou prací, později zájmy sběratelské a literární. Značná část jeho sbírek rukopisů, korespondence zničena při požáru Těšína 1789. Nejpozoruhodnějším a nejcennějším výsledkem a odkazem Scherschnickova celoživotního snažení se stala knihovna, obsahující v roce 1814 – 12000 svazků. Scherschnickova knihovna, doklad kulturní úrovně českých zemí na přelomu 18. a 19. století, představuje pro těšínské Slezsko první a na dlohou dobu jedinou institucí tohoto druhu. Události 2. svět. války knižní fond rozdělily; v současnosti fond je uložen v Książnicy Cieszyńské v Cieszyně (Polsko), Muzeum Śląska Cieszyńskiego v Cieszyně (Polsko) a v pražském Národním muzeu. Knihovnu rozšířil o sbírky přírodovědné, umělecko-historické, archivní materiály a v roce 1802 založil muzeum a sbírky zpřístupnil veřejnosti. Pro potřeby sbírek a knihovny zřídil nadaci. Významná díla: 1772 De migratione Serborum dissetatio, 1776 Ueber der Urspprung und die Aufnahme der Bibliothek am Clementischen Collegium zu Prag, 1810 Nachtichten von Schrifstellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum (ucelený materiál o literární a kulturní činnosti na Těšínsku). Používal německý a latinský jazyk.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 1. Opava, Optys 1993. 111 s.; Žáček, Rudolf: Leopold Jan Šeršník. In: Těšínsko, 1997, č. 3., s. 1-3 Kudělka, Milan: Leopold Jan Šeršník (1747-1814) Život a dílo. Ostrava 1957 Spyra, J.: Leopold Jan Szersznik (1747-1814), prekursor muzealnictwa na Śląsku i jego działania premuzealne od 1790 r. In: Cieszyńskie Studia Muzealne 1 (2003) Těšínský muzejní sborník. Cieszyn, Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2003, s. 17-32; Ondřeka, Z: Šeršníkův pomník v Těšíně. In: Těšínsko 2006, č. 4, s. 27-30; Gamrot, Č.: Leopold Szersznik stál u zrodu muzea. In: Horizont, 24.2.2015, s. 11