Příjmení:Drachný
Jméno:Josef
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1735-02-20
Datum úmrtí:1816-07-19
Místo narození:Bohuslavice (okr. Opava)
Místo úmrtí:Cieszyn (Polsko)
Místo působení:Těšín, Cieszyn
Vymezení:těšínský stavitel
Kategorie: průmysl a podnikání,
Život:

Josef Drachný se narodil jako starší syn zednického mistra Jiřího Drachni a Roziny, roz. Holečkové. Jeho mladší bratr se jmenoval Jakub a působil jako stavitel ve Fryštátě. Josef D. odešel jako zednický mistr do Těšína, kde se usadil. V r. 1765 byl přijat za měšťana a stal se členem těšínského zednického cechu. 1766 se oženil s Annou Grochol, se kterou měl dvě děti, st. syna Jana, jenž se také stal stavitelem, a dceru Terezu, která se provdala za významného těšínského architekta a malíře Ignaze (Ignác) Chambreze. Žil s rodinou v Těšíně, kde také zemřel. Byl penzionovaným architektem kn. Albrechta Sasko-Těšínského. J.D. je význ. představitelem klasicistní architektury na Těšínsku v období přelomu 18. a 19. stol., v době přechodu z baroka do klasicismu. Bohužel většina jeho staveb byla později přestavěna, proto jejich architektonické řešení známe především z archivních písemných materiálů a několika plánů. V r. 1780 vypracoval plány vojenského špitálu v Těšíně, kde užil planimetrický styl a šambrány s ušima. Podílel se na opravách vyhořelého Těšína v r. 1789. Spolu s Jacobem d´Ecolmem navrhl přestavbu farního kostela Panny Marie Magdaleny, pův. klášterního kostela dominikánů, který získal klasicistitní fasádu. Vypracoval plány přestavby paláce knížecího sněmu a kláštera milosrdných bratří v Těšíně. Kromě projektů pro Těšín je autorem církevních staveb v rakouském Slezsku. Navrhl přestavbu farního kostela sv. Kateřiny ve Vendryni, kostelů v Jistebné (Istebna, Polsko), v Jasenici (Jasienica, Heinzendorf), v Rudicích (Rudzica, Riegersdorf), v Lipovci (Lipowiec, Lyppowetz).

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 10. (22). Ostrava, Ostravská univerzita 2007. 199 s.