Příjmení:Sikora
Jméno:Adam
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1846-12-21
Datum úmrtí:1910-07-26
Místo narození:Horní Žukov (dnes m. č. Českého Těšína)
Místo úmrtí:Budapešť (Maďarsko)
Místo působení:Těšín
Vymezení:úředník, činovník
Kategorie: veřejná činnost,
Život:

Polský národní činitel, narodil se v Horním Žukově. Absolvoval gymnázium v Těšíně, po jehož ukončení pracoval jako knihař. Od založení v Těšíně v roce 1873 Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek, pracoval v této instituci jako účetní až do své smrti (1910). Byl aktivním činitelem Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Czytelni Polskiej, Towarzystwa Domu Narodowego, Towarzystwa Pomocy Naukowej. Za své celoživotní úspory, 15 000 rakouských korun, Adam Sikora zakoupil pozemek mezi Těšínem a Svibicí pro Macierz Szkolną Księstwa Cieszyńskiego. Vznikl zde park s možností organizování různých slavností. Park byl pojmenován po svém zakladateli. V roce 1936 polská veřejnost věnovala svému dárci obelisk, který se do dnešní doby nezachoval, byl zničen ve 2. světové válce. V roce 1989 u příležitosti 80. výročí vzniku parku místní ogranizace PZKO v Českém Těšíně věnovala pamětnou tabuli zakladateli parku. Adam Sikora zemřel v Budapešti v roce 1910.

Literatura:Rudnik, Cz.: Park Sikory i jego fundator. In: Zwrot, 1/2017, s. 40-41; (wik): Adam Sikora i park jego imienia. In: Gos Ludu, 15.12.2016, s. 3; Jasiński, Z.: Mały leksykon nadolziański. Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990. 200 s. Golec J., Bojda S.: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1. , Cieszyn 1993. 276 s.