1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH. STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY, PŘÍPADNÉ SNÍŽENÍ ÚPLATY NEBO OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY.

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ zřízených městem Český Těšín a výše úplaty za zájmové vzdělávání v družinách ZŠ je stanoveno vnitřní organizační směrnicí vydané ředitelem dané základní nebo mateřské školy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte, žáka.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Osvobozen od úplaty je osvobozen zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a touto skutečností se prokáže.Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro dětí se zdravotním postižením. Úplata za zájmové vzdělávání může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud jeho zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, nebo pokud osoba, která o žáka pečuje má nárok na dávky pěstounské péče a touto skutečností se prokáže.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o snížení úplaty u vedoucího zaměstnance příslušné mateřské školy, nebo školní družiny.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Zákonný zástupce dítěte, žáka odevzdá vyplněnou žádost dle pokynů stanovených vnitřní směrnicí dané mateřské školy, školní družiny.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Na jednotlivých mateřských školách a školních družinách dle pokynů vnitřní směrnice dané mateřské školy, školní družiny, a to pověřené osobě daného školského zařízení.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vyřízení žádosti o snížení nebo osvobození od úplaty je třeba mít s sebou:

      • rozhodnutí o pobírání rodičovského příspěvku
      • doklad o pobírání příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy pro podání žádosti o snížení, nebo osvobození je možno vyzvednout v mateřské škole, školní družině, kterou dítě, žák navštěvuje.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky za podání žádosti se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Oznámení o vyřízení žádosti obdrží žadatel do 30-ti dnů od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti nelze posílat elektronickou poštou, podávají se osobně.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Školský zákon 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Při stanovení výše úplaty, případném snížení, nebo osvobození od úplaty se postupuje podle vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravným prostředkem je odvolání u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce uplatňovány nejsou.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor školství a kultury, vedoucí odboru.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Stařičný

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

13.8.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com