1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče se podává na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností .Výdej dat z registru řidičů fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oprávněná osoba,  pokud jde o údaje o ní vedené.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na libovolném obecním úřadě s rozšířenou působností předložte :

                   • žádost o výpis z evidenční karty řidiče
                   • doklad totožnosti
                   • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na libovolném obecním úřadě s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník:

Ivana Hrnčiříková – referentka evidence řidičských oprávnění

Mgr. Monika Klodová - referentka evidence řidičských oprávnění

číslo dveří: 106

tel: 553 035 836, 553 035 835

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý 08:00 – 11:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

                   • doklad totožnosti
                   • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Výpis z registru řidičů podléhá správnímu poplatku ve výši 15,- Kč za první stranu, za každou započatou stránku je správní poplatek ve výši 5 Kč.

Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude zpravidla vyřízena bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Monika Klodová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

12.11.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.11.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: