1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY A VYDÁNÍ TECHNICKÉHO PRŮKAZU VOZIDLA V PŘÍPADĚ JEJICH ZTRÁTY, POŠKOZENÍ, ODCIZENÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba nebo Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) nebo Zmocněnec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky nebo technického průkazu (velkého technického průkazu nebo malého technického průkazu – osvědčení o registraci vozidla ORV) je nutno získat jejich náhradu u příslušného úřadu, kterým je registr vozidel.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o náhradu s odůvodněním (např. z důvodu ztráty) podejte na příslušný úřad.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy, oddělení dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 26/875, číslo dveří: 106

Odpovědný pracovník: Iveta Mikušová – referentka evidence vozidel

Ing. Kateřina Borski – referentka evidence vozidel

Tel: 553 035 837, 553 035 838

Pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

Čtvrtek 08:00 – 11:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

doklad totožnosti, originál nebo ověřenou kopii výpisu z živnostenského a obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel), poškozené případně zbylé tabulky registrační značky, technický průkaz (velký TP), osvědčení o registraci vozidla – ORV (malý TP), jsou-li k dispozici

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zápis změn údajů je k dispozici na všech příslušných úřadech.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání technického průkazu (velký TP) a osvědčení o registraci vozidla ORV (malý TP) v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení je zpoplatněno částkou 100,- Kč.

Přidělení registračních značek v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení je zpoplatněno částkou 200 Kč,- za každou tabulku, ve většině případů tedy 400 Kč,-.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla budete vyřízeni na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška 243/2001 Sb., o registraci vozidel

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce mohou být uloženy dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

“Musí se při žádosti v dané věci předkládat doklad o pojištění vozidla?”

- Ne, nemusí.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Iveta Mikušová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

22.05.2007

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26.08.2013

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Žádost o zápis změn údajů (používá se pro odhlášení vozidla na někoho jiného, pro jakékoli změny, pro ztráty, poškození, odcizení dokladů, registračních značek) – tiskněte prosím oboustranně