Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lihovarská 1335/9, 716 10  Ostrava-Radvanice

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě – text : zde

včetně seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb,., o katastru nemovitostí – text : zde

Vyvěšeno dne : 20.08.2019
Tato informace bude nejdéle zveřejněna do 01.01.2024.

autor: Pękalová Marie