Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice, odbor hospodařením s majetkem státu

V Ý Z V A

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,

vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru

nemovitostí dostatečně určitě

včetně seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky pro k.ú. Český Těšín, k.ú. Dolní žukov, k.ú. Horní Žukov, k.ú. Koňákov, k.ú. Mistřovice, k.ú. Mosty u Českého Těšína

Výzva – text zde:

Vyvěšeno dne 14.03.2017

Bude vyvěšeno nejdéle do 01.01.2024

autor: Gorecká Jaromíra
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com