Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 8/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace: EducationTalentCulture, z.s.

- text zde:

Vyvěšeno dne 25.01.2017
Bude sňato dne 28.01.2020

autor: Gorecká Jaromíra