Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 32/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

příjemce dotace: Římskokatolická farnost Český Těšín

- text zde:

Vyvěšeno dne 24.10.2017

Bude sňato dne 27.10.2020

autor: Gorecká Jaromíra