Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 20/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace: Evangelický sbor a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji

- text zde:

Vyvěšeno dne 02.06.2017
Bude sňato dne 03.06.2020

autor: Gorecká Jaromíra