Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 14/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace: Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace

- text zde:

Vyvěšeno dne 23.03.2017
Bude sňato dne 24.03.2020

autor: Gorecká Jaromíra