Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 10/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace: Klub mladých Filadelfia, z.s.

- text zde:

Vyvěšeno dne 23.03.2017
Bude sňato dne 24.03.2020

autor: Gorecká Jaromíra