Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2019

- text Programu zde UD713.2018:
příloha č. 1  Žádost o dotaci z rozpočtu města Český Těšín obecná část – text zde UD713.2018:
příloha č. 2  Žádost o dotaci z rozpočtu města – rozpočet projektu – text zde UD713.2018:
příloha č. 3 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města – text zde UD713.2018:
- příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy – text zde UD713.2018:
příloha č. 4 Tabulka pro publicitu projektu – text zde UD713.2018:
příloha č. 5  Závěrečné vyúčtování projektu – text zde UD713.2018:
příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování projektu – přehled nákladů – text zde UD713.2018:

Vyvěšeno dne 27.12.2018
Bude sňato dne 29.03.2019

autor: Gorecká Jaromíra
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com