Doručení veřejnou vyhláškou oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. MUCT/32759/2019: Marcin Michal Michalski, nar. 1977

- text zde UD310.2019:

Vyvěšeno dne 12.06.2019
Bude sňato dne 28.06.2019

autor: Gorecká Jaromíra
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com