Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 6/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace: SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

- text zde:

Vyvěšeno dne 02.06.2017
Bude sňato dne 03.06.2020

autor: Gorecká Jaromíra
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com