Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 14/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu městě Český Těšín
příjemce dotace: Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace

- text zde:

Vyvěšeno dne 02.06.2017
Bude sňato dne 03.06.2020

autor: Gorecká Jaromíra