Šéfredaktorka: Mgr. Dorota Havlíková
Redakční rada: Ing. Slováček Vít
Mgr. Folwarczny Stanislav
Mgr. Hřebačková Gabriela
Příspěvky, inzerce: czernekova@tesin.cz
Grafická úprava: David Stypka
Evidenční číslo: MK ČR E 17299

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu či případné krácení příspěvků. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.Těšínské listy jsou dostupné také ve formátu PDF na stránkách www.tesin.cz.

autor: Czerneková Libuše
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com