Příjmení:Młynek
Jméno:Władysław
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1930-06-06
Datum úmrtí:1997-12-01
Místo narození:Hrádek
Místo úmrtí:Návsí
Místo působení:Třinec, Hnojník, Milíkov, Bukovec, Jablunkov
Vymezení:polski działacz społeczny i kulturalny na Zaolziu, nauczyciel, pisarz i poeta
Kategorie: kultura, školství,
Život:

Pracował jako polski nauczyciel w szkołach na Zaolziu w Trzyńcu, Gnojniku, Milikowie, Bukowcu. Od 1978 był dyrektorem artystycznym męskiego chóru Gorol w Jabłonkowie, a od 1983 dyrektorem artystycznym festiwalu Gorolski Święto. Był także założycielem licznych chórów w regionie. Od 1990 do 1993 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz był członkiem kilku organizacji literackich. W latach 1992-1993 był kierownikiem wydawnictwa magazynu Zwrot. Pisał poezję i literaturę w języku polskim, a także w miejscowej gwarze. Władysław Młynek zmarł 1 grudnia 1997 w Nawsiu gdzie spędził większość życia. Jego córką jest Halina Młynkowa, piosenkarka. Jego prace zamieszczone były m.in. w następujących antologiach: Mrowisko (1964) Zaprosiny do stołu (1978) Słowa i krajobrazy (1980) Suita zaolziańska (1985) Na cieszyńskiej ziemi (1985) Zaproszenie do źródła (1987) Samosiewy (1988) Z biegiem Olzy (1990) Prace autorskie: Śpiywy zza Olzy (1983) (poezja) Śpiewające zbocza (1989) (proza) Droga przez siebie (1992) (poezja)

Literatura:Iva Málková, Urbanová Svatava: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000), Olomouc, Votobia 2001, ISBN 80-7198-515-5 Biogram Władysława Młynka w Zwrot 8/2007
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com