Zpět
Oddělení rozpočtu a městských financí
Gibiecová Jana referent vymáhání pohledávek info
Borská Petra Ing. vedoucí oddělení rozpočtu a městských financí info
Latková Helena Ing. projektový manažer info
Rypienová Ingrid referent místních poplatků info
Wachtarczyková Dana Ing. referent místních poplatků info
Szemlová Miroslava referent místních poplatků info