Zpět
Odbor živnostenský a dopravy (pracoviště Pod Zvonek 875/26)
Widnicová Eva Ing. vedoucí odboru info
Krucinová Andrea Bc. referentka registrace a správy živností info
Rédrová Jana Ing. referentka registrace a správy živností info
Kotzianová Lucie Mgr. ref. kontroly živnostenského podnikání info
Stehlíková Dana Bc. ref. kontroly živnostenského podnikání info
Oddělení dopravy
Hloušek Tomáš Ing. vedoucí oddělení info
Hrnčiříková Ivana ref. evid. řidičských oprávnění info
Klodová Monika Mgr. ref. evid. řidičských oprávnění info
Mikušová Iveta referent evidence vozidel info
Recman Marian Ing. referent dopravních přestupků info
Tkáčová Markéta Mgr. referent dopravních přestupků info
Jajkowicz Jan Ing. referent dopravních přestupků info
Sporysz Miroslav Ing. referent správy silničního hosp. info
Sikorová Marcela referent taxislužby a dopr. obsluž. info
Sikora Pavel Bc. referent - zkušební komisař info