Zpět
Odbor sociální
Blasinská Lýdie referent movitého majetku info
Dinelli Klaudie Mgr. vedoucí odboru info
Blažková Dana Bc. referent ekonomiky a admin. prací info
Oddělení sociálních věcí (pracoviště Štefánikova 18/25)
Rodáková Jana Mgr. vedoucí oddělení info
Kramarčíková Martina Mgr. referent sociálních věcí info
Steblová Miluše Bc. Dis. referent sociálních věcí info
Potyszová Vlasta Bc. DiS. referent sociálních věcí info
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (pracoviště Pod Zvonek 26/875)
Moldrzyková Dana Mgr. vedoucí oddělení info
Mozielowská Irena Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Suchanková Gabriela Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Umorczyková Karla ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Sznapková Dagmar Bc. ref. sociálně-právní ochrany dětí info