Zpět
Oddělení provozní správy
Bazgierová Iva Bc. vedoucí oddělení info
Beták Ivan referent provozní správy info
Cincialová Renáta Bc. referent provozní správy info
Lipinová Andrea Ing. referent krizového řízení a prov. činností info
Sabelová Dagmar referent podatelny info
Nieszporková Renata referent podatelny info
Mašek Pavel údržba info
Zabystrzanová Emilie jídelna info
Nawrat Jan řidič info
Rezdovič Roman kurýr / řidič / údržbář info