Zpět
Odbor občanskosprávní
Dehnerová Kateřina Ing. vedoucí odboru info
Mynarzová Kateřina referent sekretariátu info
Ciencialová Gabriela Ing. referent sekretariátu info
Czerneková Libuše referent sekretariátu info
Svobodníková Miroslava referent vzdělávání a administrativních prací info
Oddělení organizačních a správních agend
Mašková Jana Mgr. vedoucí oddělení info
Bilková Marie Ing. referent správních činností info
Hamanová Bronislava referent matriky info
Chlebusová Lýdie referent matriky a osobních dokladů info
Ciecialová Gabriela referent osobních dokladů info
Šmeková Magdaléna DiS. referent osobních dokladů info
Raszková Jana referent osobních dokladů info
Czyloková Renáta referent evidence obyvatel info
Pękalová Marie spisovna info
Gorecká Jaromíra referent informační služby info
Oddělení provozní správy
Bazgierová Iva Bc. vedoucí oddělení info
Beták Ivan referent provozní správy info
Cincialová Renáta Bc. referent provozní správy info
Lipinová Andrea Ing. referent krizového řízení a prov. činností info
Sabelová Dagmar referent podatelny info
Nieszporková Renata referent podatelny info
Mašek Pavel údržba info
Zabystrzanová Emilie jídelna info
Nawrat Jan řidič info
Oddělení informatiky
Chlebík Dušan Mgr. vedoucí oddělení info
Bastl Michael Ing. referent informatiky info
Vohnický Miroslav Bc. referent informatiky info
Pastuchová Andrea Bc. referent informatiky info
Vlček Jiří referent informatiky a webových aplikací info
Oddělení mezd
Konečná Dana Ing. vedoucí oddělení info
Žáková Jana referent mezd info
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com