Vyhlášky a nařízení města - TRŽNÍ ŘÁD

červen 2019

04/2019

Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Příloha nařízení

Tržní řád vymezuje místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem. Stanovuje dobu prodeje, kapacitu, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a ostatní podmínky.

Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

Tržním řádem město stanoví, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu ve městě nebo jeho části jsou zakázány.