Vyhlášky a nařízení města - PSI


duben 2009

04/2009

OZV o trvalém označování psů a vedení evidence označených psů a jejich chovatelů na území města Český Těšín

Touto vyhláškou se upravuje povinnost chovatelů nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou a vedení evidence označených psů a jejich chovatelů dle zvláštního zákona.

Změny:

4/2010 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o trvalém označování psů a vedení evidence označených psů a jejich chovatelů na území města Český Těšín


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com