Vyhlášky a nařízení města - OTÁZKY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A CHOVÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

říjen 2018

05/2018

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Český Těšín v souvislosti se žebráním

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku.březen 2018

02/2018

OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k zajištění veřejného pořádku a ochraně dobrých mravů.


prosinec 2016

06/2016

OZV o nočním klidu

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com