Vyhlášky a nařízení města - MÍSTNÍ KOMUNIKACE


leden 2013

05/2012

Nařízení o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com