CENY JÍZDNÉHO V MHD

Více

DERATIZACE

Více

KOEFICIENTY DANĚ Z NEMOVITOSTI

Více

MĚSTSKÁ POLICIE

únor 1992

01/1992

Vyhláška o zřízení Městské policie Český Těšín

Obecně závazná vyhláška, kterou se zřizuje Městská policie Český Těšín.

Změny:

3/1995 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
7/1999 OZV, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
3/2001 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
4/2007 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění OZV č. 3/1995, č. 7/1999 a č. 3/2001
3/2009 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/1995, č. 7/1999, č. 3/2001 a č. 4/2007
Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Více

OMEZENÍ HAZARDU VE MĚSTĚ

Více

OTÁZKY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A CHOVÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

březen 2017

03/2017

OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k zajištění veřejného pořádku a ochraně dobrých mravů.

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA

Více

PSI

Více

ŠKOLSTVÍ

březen 2017

04/2017

OZV, kterou se stanoví společné školské obvody mateřských škol zřízených městem Český Těšín

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Chotěbuz a městem Český Těšín o vytvoření společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, stanoví město Český Těšín části společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, na území města Český Těšín a spádové mateřské školy.

Více

TRŽNÍ ŘÁD

Více

VSTUPNÉ

Více

ZRUŠUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

leden 2017

07/2016

OZV, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazradu, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín, Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín

Více
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com