CENY JÍZDNÉHO V MHD

Více

KOEFICIENTY DANĚ Z NEMOVITOSTI

Více

LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY

Více

MĚSTSKÁ POLICIE

únor 1992

01/1992

Vyhláška o zřízení Městské policie Český Těšín

Obecně závazná vyhláška, kterou se zřizuje Městská policie Český Těšín.

Změny:

3/1995 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
7/1999 OZV, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
3/2001 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
4/2007 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění OZV č. 3/1995, č. 7/1999 a č. 3/2001
3/2009 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/1995, č. 7/1999, č. 3/2001 a č. 4/2007
Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Více

OMEZENÍ HAZARDU VE MĚSTĚ

Více

OTÁZKY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A CHOVÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

prosinec 2016

06/2016

OZV o nočním klidu

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA

Více

PSI

Více

ŠKOLSTVÍ

září 2005

02/2005

OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín na území města Český Těšín a spádové školy.

Změny:

4/2006 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín
2/2010 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2006
2/2012 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 a č. 2/2010
Více

TRŽNÍ ŘÁD

Více

VSTUPNÉ

Více

ZRUŠUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

leden 2017

07/2016

OZV, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazradu, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín, Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín

Více