Informace o stavu vyřizování občanských průkazů

Upozornění!

Po dobu vládou vyhlášeného omezení volného pohybu občanů jsou úředními dny pouze pondělí 13.00 – 16.00 hodin a středa 9.00 – 12.00 hodin, mimo tyto dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Upozorňujeme, že bude možno vyřizovat pouze nezbytné úřední záležitosti, a to při omezení osobního kontaktu zaměstnanců a žadatelů na minimum.

Občanské průkazy, o které bylo zažádáno do dne:

20.02.2020

(tj. 20.02.2020 a dříve)

jsou připraveny k vyzvednutí 

Vydaný občanský průkaz si můžete VYZVEDNOUT na MěÚ Český Těšín, v přízemí budovy radnice, kancelář č. 102

Pondělí 08:00 11:30 12:30 17:30
Úterý 08:00 11:30
Středa 08:00 11:30 12:30 16:30
Čtvrtek 08:00 11:30

UPOZORNĚNÍ ! Při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy (kombinace nejméně 4 a maximálně 10 číslic). Z tohoto důvodu doporučujeme dopředu si tuto kombinaci čísel připravit.

V naléhavých případech lze telefonicky (na č. 553 035 413, 414, 411) domluvit termín nad rámec stanovené výdejní doby.

autor: Raszková Jana