Právní stav po Změně č. 3 Územního plánu Český Těšín


Zastupitelstvo města Český Těšín vydalo na svém 8. zasedání dne 21.12.2015 Změnu č. 3 Územního plánu Český Těšín, formou opatření obecné povahy č. 1/2015, která nabyla účinnosti 12.01.2016.

Vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č. 3:

I.    ÚZEMNÍ PLÁN

I.A   TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST           

 

I.B    GRAFICKÁ ČÁST

Obsah grafické části:

I.B.a) Výkres základního členění území                                                           1 :   5 000

I.B.b) Hlavní výkres                                                                                       1 :   5 000

I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                           1 :   5 000

I.B.d) Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu                            1 : 12 500

 

II.   ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II.B   GRAFICKÁ ČÁST

II.B.a) Koordinační výkres                                                                                 1 :   5 000

 

Grafická část je také dostupná v plném rozsahu na adrese http://www.tesin.cz/ v sekci /Mapové projekty/kapitola Územní plán Českého Těšína.

Územní plán Český Těšín, včetně jeho změn a jejich dokladové dokumentace, jsou uloženy k nahlédnutí také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

autor: Bašanda Petr Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com