Návrh změny č. 4 Územního plánu Český Těšín

pro vydání Změny č. 4 Územního plánu Český Těšín formou Opatření obecné povahy č. 01/2017 na 20. zasedání zastupitelstva dne 18.12.2017.

Obsah změny č. 4 ÚP Český Těšín:

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 4 ÚP Český Těšín – návrh [výroku]

II.Odůvodnění změny č. 4 ÚP Český Těšín

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 4 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění územílegenda                                        1 : 5 000

Hlavní výkreslegenda                                                                    1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacílegenda       1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázulegenda        1 : 12 500

II.Odůvodnění změny č. 4 ÚP Český Těšín

Koordinační výkreslegenda                                                             1 : 5 000

Širší vztahy, legenda                                                                        1 : 25 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondulegenda                      1 : 5 000

Doplňující výkresy:    Výkres dopravylegenda                                    1 : 5 000

Výkres vodního hospodářstvílegenda                                             1 : 5 000

Výkres energetiky, spojůlegenda                                                     1 : 5 000

 

autor: Bury Lucie Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com