Návrh změny č. 4 Územního plánu Český Těšín

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako pořizovatel územního plánu pro město Český Těšín, dle § 6 odst. 1 písm. a)  a v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona,

oznamuje

místo a dobu konání společného jednání

o Návrhu změny č. 4 Územního plánu Český Těšín.

 

Společné jednání se uskuteční dne 06.10.2016 v 10:00 hodin ve velké zasedací místnosti,
č. dv. 401, 3.NP. budovy Městského úřadu Český Těšín, nám. ČSA 1/1.

Návrh změny č. 4 Územního plánu Český Těšín a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území bude vystaven k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky

v době od 21. září do 7. listopadu 2016

                                • v tištěné podobě u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, dveře č. 501, denně: v pondělí od 8:00 do 17:30 hod., středu v době od 8:00 do 16:30 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:15 hodin.
                                • Obsah změny č. 4 ÚP Český Těšín

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 4 ÚP Český Těšín – návrh [výroku]

II.Odůvodnění změny č. 4 ÚP Český Těšín

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 4 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění územílegenda                                         1 : 5 000
Hlavní výkreslegenda                                                                     1 : 5 000
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacílegenda        1 : 5 000
Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázulegenda         1 : 12 500

II.Odůvodnění změny č. 4 ÚP Český Těšín

Koordinační výkreslegenda                                                              1 : 5 000
Širší vztahylegenda                                                                        1 : 25 000
Výkres předpokládaných záborů půdního fondulegenda                      1 : 5 000

Doplňující výkresy:

Výkres dopravylegenda                                                                    1 : 5 000
Výkres vodního hospodářstvílegenda                                                 1 : 5 000
Výkres energetiky, spojůlegenda                                                       1 : 5 000

autor: Bury Lucie Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com