Vítání občánků

Město Český Těšín, odbor školství a kultury pořádá slavnostní vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu v Českém Těšíně.

Termíny vítání v roce 2019 (sobota):

31.8., 19.10. a 23.11.
Přihlášky prosím zasílejte nebo osobně odevzdejte na odboru školství a kultury Městského úřadu Český Těšín, detašované pracoviště ul. Štefánikova 18/25, přízemí, kancelář č. 104.

Přihláška

Srdečně Vás tímto zveme na slavnostní obřad.

Uzávěrka přihlášek je 3 dny před konáním obřadu!

Podmínkou pro přihlášení je trvalý pobyt dítěte na území města Český Těšín a věk dítěte do 1 roku.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na MěÚ Český Těšín, detašované pracoviště Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín, odbor školství a kultury.

Kontaktní osoba:
Bc. Alice Loseová
referent kultury a místních poplatků
tel: 553 035 302, e-mail: loseova@tesin.cz

autor: Černilová Jana Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com