Vítání občánků

Město Český Těšín, odbor školství a kultury pořádá slavnostní vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu v Českém Těšíně.

Termíny vítání v roce 2020 (sobota):

05.09., 24.10.,28.11.  a 05.12  2020

Přihláška 

Přihlášky prosím zasílejte prostřednictvím e-mailu nebo osobně odevzdejte na odboru školství a kultury Městského úřadu Český Těšín, detašované pracoviště ul. Štefánikova 18/25, Český Těšín, přízemí, kancelář č. 104.
Srdečně  tímto zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky na slavnostní obřad.

Uzávěrka přihlášek je 3 dny před konáním obřadu!

Podmínkou pro přihlášení je trvalý pobyt dítěte na území města Český Těšín a věk dítěte do 1 roku.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na MěÚ Český Těšín, detašované pracoviště Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín, odbor školství a kultury, kancelář č. 104, tel.: 553 035 302, e-mail: loseova@tesin.cz

Kontaktní osoba:
Bc. Alice Loseová
referent kultury a místních poplatků
tel: 553 035 302, e-mail: loseova@tesin.cz

autor: Černilová Jana Ing.