Vážení jubilanti města Český Těšín

Město Český Těšín, odbor školství a kultury každý měsíc připravuje pro své jubilanty – občany s trvalým pobytem na území města Český Těšín ve věku 75, 80, 85, 90 – 100 a více let osobní návštěvu s předáním dárkového balíčku.

Bližší informace:

MěÚ Český Těšín
odbor školství a kultury
detašované pracoviště Štefanikova 18/25
737 01 Český Těšín

Kontaktní osoba:
mgr Barbara Lisztwanová, referent kultury a místních poplatků
tel.: 553 035 312, e-mail: lisztwanova@tesin.cz.

autor: Černilová Jana Ing.