Vážení jubilanti města Český Těšín

Město Český Těšín, odbor školství a kultury každý měsíc připravuje pro své jubilanty – občany s trvalým pobytem na území města Český Těšín ve věku 75, 80, 85, 90 – 100 a více let

„Blahopřání jubilantům“.

Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu člena vedení města spojenou s gratulací a předáním dárkového balíčku, aby vyplnili a potvrdili svým podpisem „Souhlas“ ke zpracování osobních údajů odborem školství a kultury.

Vyplněný „Souhlas“ zašlete na níže uvedenou adresu nebo osobně předejte v kanceláři č.104

Bližší informace:

MěÚ Český Těšín
odbor školství a kultury
detašované pracoviště Štefanikova 18/25
737 01 Český Těšín

Kontaktní osoba:
Bc. Alice Loseová, referent kultury a místních poplatků
tel.: 553 035 302, e-mail: loseova@tesin.cz.

Souhlas

autor: Černilová Jana Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com