Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Open data

Open data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk.
Statistiky žádostí dle zákona č. 106-1999 Sb 
informace_dle_106_1999_Sb

Rok 2015

žádost č. 9/2015 – Poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 Městem Český Těšín – text zde


Žádost č. 8/2015 – Dodavatelé služeb (vnitřní a venkovní úklid, správa a údržba nemovitostí) v objektech Města Český Těšín, podmínky poskytování těchto služeb aj. – text zde:


Žádost č. 7/2015 – Počet dopravních přestupků z důvodu zákazu stání a parkování, řešených Městskou policií a PČR, pravomocně rozhodnutých - text zde :


Žádost č. 6/2015 – Investiční plány města pro rok 2015 – text zde :


Žádost č. 5/2015 – Právní informační systém používaný městem Český Těšín – text zde:


Žádost č. 4/2015 – Radní města Český Těšín v letech 2002 až 2014 – text zde:


Žádost č. 3/2015 – Počet pracovníků městského úřadu za roky 2006-2014 – text zde:


Žádost č. INFO 2/2015 – Investiční plány města pro rok 2015 – text zde:


Žádost č. 1/2015Veřejné osvětlení ve městě Český Těšín k 31.12.2014 – text zde:


Rok 2014

Žádost č. INFO 21/2014 – Zaslání kopií dokumentů týkajících se odmítnutí žádosti o informace č. INFO 5/2014 – text zde:


2. stránka z 212