Informace o provozu podatelny města Český Těšín

Podatelna přijímá podání:

        • v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně na podatelně nebo poštou
        • v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na elektronickou adresu podatelny
        • v digitální podobě (datové zprávy) podaná na přenosných nosičích dat

1. Adresa podatelny:

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

2. Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:   8.00 – 11.30  a  12.30 – 17.30
Úterý:      7.00 – 11.30  a  12.30 – 15.00
Středa:     7.00 – 11.30  a  12.30 – 16.30
Čtvrtek:   7.00 – 11.30  a  12.30 – 15.00
Pátek:      7.00 – 11.30  a  12.30 – 14.30

3. Telefonní číslo podatelny: 553 035 111

4. Identifikátor datové schránky - Město Český Těšín,   dicbu92

5. Elektronická adresa podatelny:  epodatelna@tesin.cz

6. Datové zprávy jsou přijímány:

na nosičích:  CD/DVD-ROM, flash Disk

ve formátech:

  • formát *.txt (prostý text)
  • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *.odt (soubory formátu OpenDocument)
  • formát *.ods (soubory formátu OpenDocument)
  • formát *.rtf (rich text formát)
  • formát *.pdf (soubory formátu Portable Document)
  • formát *.zfo (soubory formulářové aplikace Form Filler)

7. Doručení datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem, nebo označené uznávanou elektronickou značkou se potvrzuje odesílateli zasláním datové zprávy.

8. Vadná doručení:

V případě, že doručená datová zpráva neodpovídá stanovenému formátu,  je neúplná,  poškozená nebo obsahuje škodlivý kód a lze určit odesílatele, bude tento vyrozuměn o vadě a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude provedeno další zpracování. Obdobně se postupuje při doručení neúplného nebo poškozeného analogového dokumentu.

autor: Správce
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com