Detašované pracoviště Štefánikova 18/25

PŘÍZEMÍ 

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

-pomníky a válečné hroby
-místní poplatek ze vstupného
-výherní hrací přístroje
-sbor pro občanské záležitosti
-kulturní a společenské akce
-dotace na podporu kulturních a uměleckých aktivit
-dotace na podporu sociálních a zdravotních aktivit
-základní, předškolní a zájmové vzdělávání
-síť škol
-ozdravné pobyty pro děti
-dotace na podporu sportovních a jiných aktivit
-sportovní a společenské akce

ODBOR FINANČNÍ

oddělení rozpočtu a městských financí

-místní poplatek ze psů
-místní poplatek za “komunální odpad”

  1. POSCHODÍ  

ODBOR SOCIÁLNÍ

oddělení sociálních věcí

-agenda občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
-agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
-agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
-agenda kurátorů pro dospělé
-agenda pro výměnu stávajícího označení pro parkování za nový „ Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou „
-komunitní plánování sociálních služeb

INTERNÍ AUDIT

provádění interních auditů a následných veřejnosprávních kontrol podle zákona o finanční kontrole

  2. POSCHODÍ  

ODBOR SOCIÁLNÍ

-výdej receptů na opiáty
-ochranná deratizace
-agenda přidělování malometrážních bytů na ul.Kysucká 1821/8 a na ul. Kysucká 1822/10

autor: Administrátor