Detašované pracoviště ve Svibici Pod Zvonek 875/26

  PŘÍZEMÍ  

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY

oddělení dopravy

-evidence řidičů
-řidičská oprávnění a řidičské průkazy
-průkazy profesní způsobilosti, digitální karty, výpis z karty řidiče
-evidence vozidel
-registrace vozidel, změny údajů v registru vozidel, dočasné a trvalé vyřazení vozidla z provozu
-schvalování technické způsobilosti vozidel (individuální dovoz vozidla ze zahraničí)
-taxislužba
-dopravní přestupky
-zkoušky z odborné způsobilosti
-registrace autoškol
-autobusová doprava (MHD, připomínky k jízdním řádům)
-silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace (uzavírky, zvláštní užívání komunikací a připojení pozemků ke komunikacím)
-stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích

  1. POSCHODÍ  

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY

-agenda obecního živnostenského úřadu
-centrální registrační místo podnikatelů
-výpisy z obchodního rejstříku
-výpisy z Rejstříku trestů
-výpisy z bodového hodnocení řidičů
-výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů-výpisy z registru účastníků provozu MA ISOH
-výpisy z insolvenčního rejstříku
-zřízení datové schránky
-autorizovaná konverze dokumentů

ODBOR SOCIÁLNÍ

oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- sociálně právní ochrana dětí
- náhradní rodinná péče
- kurátor pro mládež

autor: Správce